Mijn innerlijke drijfveer is weer aangewakkerd

Diana van der Born, Ipse de Bruggen

“Er is een ‘creatieve poort’ open gegaan, waardoor ik nu breder kan en durf kijken. Naar buiten mijn afdeling en buiten mijn organisatie. Ik leerde weg te gaan van de waan van de dag om het bredere plaatje opnieuw te kunnen zien. Daarnaast neem ik nu de tijd om creativiteit vorm te geven. Even nadenken over een plan, erop kauwen en vooral ook anderen raadplegen. Collega’s, docenten en gastsprekers hadden vaak een andere kijk op zaken. Mensen die ik anders nooit zou hebben ontmoet, boden mij verrassende invalshoeken en gaven mij nieuwe inzichten. Bewust tijd nemen, dat geef ik ook door aan mijn teams. Ik stimuleer ze in ontmoetingen met de mensen in hun netwerk, bijvoorbeeld door bij andere teams een kijkje in de keuken te nemen.

Mijn innerlijke drijfveer is weer helemaal aangewakkerd. Ik ga zelf de boer op en vraag aandacht voor mijn plannen, neem zelf regie en verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan. Voorop staat dat ik kansen wil creëren voor mijn cliënten. Wat vraagt mijn cliënt? Wat heeft hij of zij nodig? En als ik het dan ook nog leuker kan maken voor mijn medewerkers ben ik helemaal blij. Het effect is privé ook merkbaar. In het maken van keuzes en hoe ik zaken benader. Ik maak bewuste keuzes, zeg nee op een verzoek als me dat niet past. Dat schept ruimte in mijn hoofd, ik ben relaxter en minder gejaagd omdat niet alles moet."

Ondernemen is topsport

Hans van Liere, Medische Dienst Talant

"Tijdens het leerprogramma heb ik leren kijken, denken en voelen als zorgondernemer. Met als doel de zorg vriendelijker, beter en toegankelijker maken voor cliënten en verwijzers. De kennis en vaardigheden die ik leerde, waren meteen toepasbaar in de praktijk. 

Wat maakt mij ondernemer? Ondernemen is topsport. Het werken vanuit mijn eigen kracht met passie en een persoonlijke visie. Kansen benutten zodat de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking echt vriendelijker, beter en toegankelijker wordt. Door ruimte te maken voor creativiteit en onderscheidend te zijn in het aanbod van diensten en producten. Lef hebben om definitief afscheid te nemen van oude ingesleten patronen die niet meer bijdragen aan het toekomstbeeld van de zorg. Aanboren van nieuwe markten, openstaan voor goede initiatieven, maar ook heel goed je eigen grenzen kennen. Dit vraagt focus, doorzettingsvermogen en durven loslaten. Gewoon doen, ervoor gaan, laten zien dat het werkt. Je kunt immers niet alles inregelen en regisseren. 
Het is belangrijk om alert te blijven op gastvrijheid en klantvriendelijkheid in de zorg en kritisch te blijven kijken naar wat beter kan."

Terug naar de bedoeling

Bianka Mulders, DeSeizoenen

"Ik ben veel ondernemender geworden. Zichtbaar ook. Ik begrijp de organisatie beter, durf meer visie te laten zien en kan die onderbouwen. Ik sta daardoor steviger in de organisatie. Dat merken mijn collega's en mijn manager. En dat zie ik als een groot compliment. 
Keer op keer grijp ik nu terug naar de bedoeling van 'zorgen voor kwaliteit van leven'. Voor wie doen we het? Voor wie is het goed? Is dit zinvol voor bewoners of gewoon gemakkelijk voor ons, voor het systeem? En wat is dan leidend? Ik blijf mijn collega's en medewerkers voeden vanuit deze blik op zorg en wil vanuit gastheerschap blijven kijken. Als we elkaar steeds opnieuw die vragen durven stellen, wordt 'zorgen voor' en gastvrij zijn iets van ons. En dat maakt de zorg beter en leuker.

Dit leerprogramma bracht me alleen maar winstpunten. Ik durf verder te kijken, stappen te zetten. Niet de verantwoordelijkheid bij de ander te leggen, maar lef hebben, ervoor staan en zelf de actie aangaan. Een plan hoeft niet per se geld op te leveren, maar door een probleem of situatie aan te pakken en zaken anders te organiseren, kan het wel beter worden. En ook dat is winst. 

Wat ik nooit meer loslaat? De aandacht voor mijn eigen ontwikkeling, wie ik ben als mens en wie ik ben in mijn rol als leidinggevende. Dat blijft altijd bij me. En dat gun ik elke manager in de zorg. Leiding geven blijkt namelijk helemaal geen kwestie te zijn van 'maatpakken en aktetassen', zoals ik eerst dacht. Veel informatie vanuit de pijlers ondernemerschap, gastheerschap en stressbeheersing kan ik direct terugbrengen naar mijn werk. Als zorgmanager kijk ik nu vanuit een heel andere context naar leidinggeven, heel inspirerend."

Waardevolle aanvulling

Jannet Schoneveld, Meriant

"Het leerprogramma bracht mij een rollercoaster aan ervaringen op het gebied van gastheerschap, ondernemerschap en stressbeheersing. Ik vond het intensief, praktisch en verdiepend. Soms confronterend, maar ook gewoon heel erg leuk om te volgen. 

Ik werd uitgedaagd continu 'out of the box' te denken over (zorg)oplossingen. Steeds bekeken vanuit de klantvraag en ondernemerschap. Voor mij is het programma een zeer waardevolle aanvulling op mijn bedrijfskundige opleiding. Dit programma schudt ook de zeer ervaren manager weer wakker! Het leverde mij en de organisatie mooie inzichten en resultaten op."

Focus en groei

Simone Postma, Talant

"Inspiratie, nieuwe ideeën en nieuwe energie, dat is wat het leerprogramma mij bracht. Het programma zette me ook echt aan het denken. Anders dan voorheen neem ik nu de tijd om over dingen na te denken, zaken uit te werken en veel te lezen. Ik blok daar tijd voor in mijn agenda. De meerdaagse bijeenkomsten haalden me uit de dagelijkse werkelijkheid; ze brachten me veel energie en motivatie om verder te gaan op de ingeslagen weg. Ondernemend was ik al wel. Ik leerde vooral een juiste focus aan te brengen, bewuste keuzes te maken. Waar ga ik mee aan de slag, wat doe ik wel en wat niet?

De gastdocenten zijn, naast de docent, een grote inspiratiebron. Elk vanuit hun eigen invalshoek gaven ze mij energie. Ik kreeg van hen handvatten waarmee ik daadwerkelijk aan de slag kon. Ik volg de docenten nog steeds, bijvoorbeeld via hun websites. Een van hen nodigde ik zelfs uit voor een teamdag; zo'n bron aan inspiratie gun ik mijn collega's ook. 

Niet alleen in mijn functie, maar ook persoonlijk ben ik gegroeid. Ik zoek meer uitdagingen en ga die ook aan. Ik stap uit mijn comfortzone en durf dingen echt anders te doen. Bovendien zorg ik goed voor mezelf; ik beweeg actief en eet gezond. Het was een pittig jaar, dat wel. Zeker in combinatie met mijn nieuwe baan. Maar het programma heeft veel in werking gezet. Nu ik er zo bij stilsta, meer dan ik had gedacht."