Anders kijken door ervaren

Anders kijken naar situaties en leren omgaan met onverwachte omstandigheden biedt in veel gevallen al ruimte voor nieuwe oplossingen. Vanuit drie pijlers – ondernemerschap, gastheerschap en stressbeheersing – leren zorgprofessionals zoveel mogelijk bestaande vaste patronen los te laten en anders te kijken en te handelen. Het accent ligt op communicatie, leiderschap en het vermogen om in oplossingen te denken.

In hun nieuwe leven als ondernemende manager manifesteren deze zorgprofessionals zich op een positieve en krachtige wijze en dwingen zij constructief betere zorg af voor bewoners of cliënten. Zowel bij hun eigen medewerkers en collega’s, als bij directie of bestuur van de eigen instelling.

Daarnaast leren de zorgprofessionals hoe de zorg in Nederland is georganiseerd, wat de valkuilen zijn die veelbelovende initiatieven doen stranden en vooral hoe deze valkuilen te vermijden zijn.

Betrokkenheid directie en bestuur

Directie en bestuur moeten de nieuwe werkwijze die leidt naar een toekomstbestendige zorg op voorhand omarmen. Pas dan is de ondernemende manager echt effectief en in staat zijn afdeling of unit daadwerkelijk te veranderen. Het invoeren van extra gastheerschap en ondernemerschap brengt de onvermijdelijke consequentie met zich mee dat aansturing en controle meer op afstand plaatsvindt. Zonder meer vrijheid en beslissingsbevoegdheid is er geen ruimte voor eigen inbreng en het nemen van verantwoordelijkheid.

Symphony ZorgAcademie betrekt directie en bestuurders actief. Dat geeft de nieuwe zorgondernemers vanaf de start de overtuiging dat zij daadwerkelijk het verschil gaan maken binnen de eigen organisatie.