Omslag naar verandering

In het tweede deel van het leerprogramma zetten de deelnemers de opgedane kennis, vaardigheden en ervaringen van de stages in om daadwerkelijke veranderingen binnen de eigen organisatie te bereiken.

De zorgondernemers pakken heel concreet veranderingen of verbeteringen binnen hun eigen afdeling of unit aan. Zij strijden tegen bureaucratie en regelgeving. Door het aantonen van hun successen krijgen zij steeds meer medestanders. Het resultaat: kortere lijnen, bevoegdheden blijven binnen de afdeling of unit en er komt vrijheid in de besteding van de beschikbare begroting. Daardoor presteren de organisaties waar deze zorgondernemers werken beter. Zo wordt zorg blijvend beter, leuker en goedkoper.

Ondernemersplan eigen organisatie

Het tweede deel kent een soortgelijke opzet als het eerste deel. In een bijeenkomst presenteren de deelnemers hun doelen voor de komende periode. Deze plannen gaan over de eigen organisatie en moeten de steun hebben van de directie of het bestuur. Tijdens de drie modules bespreken de deelnemers hun voortgang bij het uitdragen van de nieuwe vaardigheden in hun eigen organisatie. Onder regie van de begeleiders stellen zij vast of zij op schema liggen, waar zij eventueel te kort komen of waar zij extra vaardigheden nodig hebben. De praktijkstages gebruiken de deelnemers om bij elkaar op stage te gaan. Zo werken de deelnemers samen aan het realiseren van het beoogde doel.

Aan het eind van het tweede deel presenteren alle deelnemers hun ondernemersplan. Hierin beschrijven zij volgens hun eigen ideeën de verbeteringen voor de afdeling of unit en de rol die zij daarin hebben.