Symphony ZorgAcademie is de grondlegger van de organisatie die vernieuwende zorgconcepten in de markt zette, waarbij ondernemerschap centraal stond. Mede dankzij deze formules veranderde de langdurige zorg in Nederland blijvend. In een tijdsbestek van zo’n tien jaar werden bijna vijftienhonderd zorgprofessionals zelfstandig ondernemer of zelfstandig medewerker in de zorg.

Mede initiatiefnemers Wilma Scheres en Jeanette van Beek zette zich de afgelopen jaren in om zorg anders en effectiever in te richten. Zij willen met hun kennis en ervaring niet alleen de eigen ondernemingen laten groeien, maar de hele zorgsector sterk verbeteren. De Symphony ZorgAcademie stimuleert ondernemerschap in de zorg en treedt op als ontwikkelaar en organisator.

Verantwoordelijkheid waar zij hoort

Met de opzet van de opleiding leggen wij de verantwoordelijkheid voor het leven en de zorg in een instelling daar waar zij hoort: bij de zelfstandige ondernemer of zelfstandige medewerker. Zo ontstaat de hoogst mogelijke betrokkenheid, zij overheadkosten minimaal en is er geen bureaucratie.

Ondernemerschap, gastheerschap en stressbeheersing

Zorgprofessionals willen zich ontwikkelen tot ondernemende medewerkers. De praktijk is vaak weerbarstig. Het leerprogramma biedt hen handvatten om in het dagelijks werk invulling te geven aan het verlenen van optimale zorg voor bewoners of cliënten.

Drie pijlers vormen het fundament van het leerprogramma: ondernemerschap, gastheerschap en stressbeheersing. Het leerprogramma start met het leren genieten en ervaren van gastgerichtheid, om die vervolgens ook aan anderen aan te bieden. Vanuit dit gastheerschap ontstaat er zelfbewustzijn. De ondernemende managers kunnen meer aan en beter omgaan met problemen, wat een positieve invloed heeft op de stressbeheersing. Vervolgens kan de ondernemer erop uitgaan en gaan ondernemen. Kortom: gastheerschap en stressbeheersing zijn cruciaal voor de weg naar ondernemerschap.