Ondernemerschap, gastheerschap en stressbeheersing

Drie pijlers vormen het fundament van het leerprogramma: ondernemerschap, gastheerschap en stressbeheersing.

Ondernemerschap

Zorgprofessionals kunnen pas succesvol ondernemen als ze zich vrij en zelfverzekerd voelen. Er is zelfvertrouwen nodig om doelgericht in gesprek te zijn met anderen en ook een mate van stressbeheersing om onverwachte situaties het hoofd te bieden. Een succesvolle ondernemer weet verbinding te leggen tussen mensen, ziet kansen en heeft een duidelijke visie. Hij brengt focus aan in zijn manier van werken en toont leiderschap. Al deze aspecten komen in het leerprogramma aan bod. 

Gastheerschap

De nieuwe zorgondernemers gaan tijdens het leerprogramma aan de slag met het thema gastheerschap. Klantgericht denken en het verbeteren van de relatie met bewoners, cliënten en hun directe leefomgeving maken het verschil. Dat betekent een verschuiving in de zorg van ‘zorgen voor’ naar gastheerschap. De zorgondernemer leert zijn passie in te zetten in dienst van de ander, zich in te leven in diens gevoelens en werkelijk verbinding te maken met de andere persoon, zonder zichzelf weg te cijferen.

Stressbeheersing

De derde pijler van het programma, stressbeheersing, is een aspect dat iedereen in de zorg herkent en erkent. Toch geeft de praktijk weinig concrete adviezen en praktische ondersteuning. Dat vraagt om het leren van nieuwe vaardigheden, die zorgprofessionals kunnen inzetten bij stress. Zodat zij het hoofd koel houden en rustig en weloverwogen blijven handelen in stresssituaties. De deelnemers aan het leerprogramma leren stresssignalen en stressgedrag bij zichzelf en de ander herkennen, om daar vervolgens doelmatig op in te spelen.