Zelfvertrouwen en overtuigingskracht

Symphony ZorgAcademie streeft ernaar in het eerste deel van het leerprogramma de deelnemers vertrouwd te maken met hun nieuwe rol als zorgondernemer. De deelnemers starten met een kick off sessie. Tijdens deze sessie begeleiden en motiveren wij hen te wennen aan hun rol als toekomstig zorgondernemer voor hun eigen organisatie. Later in het programma werken zij aan de opzet van hun ondernemersplan door het voorbereiden van presentaties, het uitwerken van zakelijke, financiële en organisatorische casussen in groepsverband, en het werken aan individuele oplossingen. Uiteindelijk presenteren zij de resultaten van hun opdrachten.

Vanzelfsprekend komen daarbij alle drie de competentievelden (gastvrijheid, stressbeheersing en ondernemerschap) uitvoerig aan bod. Deze competenties zijn verweven in alle presentaties, discussies en opdrachten die de nieuwe zorgondernemers krijgen.

Samen bouwen en leren

De eerste studieperiode bestaat uit drie modules (van donderdagmiddag tot en met zaterdagmiddag) waarin deelnemers en begeleiders tussentijds gerealiseerde doelen en opdrachten presenteren, bespreken en beoordelen. Ook delen externe experts hun kennis en ervaring van de drie competentievelden. Zowel theoretisch als praktisch.

In de tussenliggende periodes werken de zorgondernemers in tweetallen aan een serie opdrachten en aan korte praktijkstages die zij zelf organiseren. Aan het eind van het eerste leerjaar, tijdens module 4, maken zij de balans op van het eerste jaar en stellen zij doelen voor de resterende periode vast. Bij deze bijeenkomst is ook een directeur of bestuurder van de betrokken instelling aanwezig om kennis te nemen van het plan voor het tweede deel.

De deelnemende zorgprofessionals ondervinden in het eerste deel van het programma dat zij met zelfvertrouwen en overtuigingskracht zaken in beweging kunnen brengen. Vooral de praktijkstages prikkelen de deelnemers continu om oud gedrag los te laten en steeds weer een emotionele ontdekkingsreis te maken, waarbij zij hun ervaringen met de drie competenties als bagage meenemen.