Privacy Statement

Symphony ZorgAcademie is verwerkingsverantwoordelijke van data. Symphony ZorgAcademie verwerkt uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en waardoor administratie kan worden gevoerd. Symphony ZorgAcademie is de verwerker van de ontvangen data. Symphony ZorgAcademie verwerkt geen data buiten de EU.

Symphony ZorgAcademie bewaart data volgens wettelijk vastgelegde bewaartermijnen. Data die niet onder wettelijke bepaling valt wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk en uiterlijk 5 jaar.

Symphony ZorgAcademie respecteert de wettelijke rechten van betrokkenen waaronder het recht om de toestemming in te trekken en/of een klacht in te dienen bij een toezichthouder. Symphony ZorgAcademie privacy statement is onderdeel van de algemene voorwaarden die onderdeel uitmaakt van een overeenkomst. Door het aangaan van een overeenkomst met Symphony ZorgAcademie wordt aan Symphony ZorgAcademie toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Symphony ZorgAcademie uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Symphony ZorgAcademie zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. 

 

Cookies

Symphony ZorgAcademie gebruikt uitsluitend cookies voor het verbeteren van haar website.

 

Disclaimer

Deze disclaimer is in zijn geheel van toepassing op alle digitale communicatiekanalen die worden aangewend om te communiceren vanuit Symphony ZorgAcademie.

Hoewel de op deze website getoonde informatie met zorg is samengesteld door Symphony ZorgAcademie kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. Symphony ZorgAcademie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de informatie noch voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Verwijzingen naar andere websites zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Symphony ZorgAcademie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites. Ook aanvaardt Symphony ZorgAcademie geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Het materiaal dat getoond wordt op deze website is, inclusief de teksten en logo's, eigendom van of in licentie bij Symphony ZorgAcademie en is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de  inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Symphony ZorgAcademie.

Symphony ZorgAcademie

Symphony Academie is een handelsnaam van Emma van de Steenekamer B.V., kvk 53874013 en Scheres Zorg B.V. KVK 68307802.