Wilma Scheres is Programma Manager en het inhoudelijke gezicht van het opleidingscentrum. Als ervaren gedragswetenschapper en coach is zij bij uitstek geschikt om de visie en ambitie van Symphony ZorgAcademie te koesteren en verder uit te dragen. 

Jeanette van Beek is Directeur en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Marlies Anthonisse ondersteunt het team en verzorgt de planning en organisatie van het programma.