Disclaimer

Deze disclaimer is in zijn geheel van toepassing op alle digitale communicatiekanalen die worden aangewend om te communiceren vanuit de Symphony ZorgAcademie.

Hoewel de op deze website getoonde informatie met zorg is samengesteld door de Symphony ZorgAcademie kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. De Symphony ZorgAcademie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de informatie noch voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Verwijzingen naar andere websites zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. De Symphony ZorgAcademie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites. Ook aanvaardt de Symphony ZorgAcademie geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Het materiaal dat getoond wordt op deze website is, inclusief de teksten en logo's, eigendom van of in licentie bij de Symphony ZorgAcademie en is beschermd door auteursrecht, handelsmerk en/of ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de  inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Symphony ZorgAcademie.